adminadmin

数码相片变成个性图章

分类:数码玩意|浏览:3716|录入:admin|时间:2010-09-22 09:43 Wednesday|评论:0

设计师Jinhee Kim将数码相机和印章结合在了一起,能制作出各种个性图章。首先,用这个迷你数码相机进行拍照,拍摄完成后,取下液晶显示屏,就会看到拍下的照片成了印章图像。此时,你可以拿起印章把手(数码相机的镜头),涂点油墨,啪啪盖个不亦乐乎了。

数码相片变成个性图章_f3cc

数码相片变成个性图章_1560

数码相片变成个性图章_799b

数码相片变成个性图章_d009

数码相片变成个性图章_032b

数码相片变成个性图章_18e2

来源

上一篇:将ipad变身为imac 下一篇:i-sound耳机

标签:个性相机数码创意新鲜

引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章

引用地址: http://www.94cy.com/article-55.html